Adres

Beauty Medica
ul. Reja 20
87-100 Toruń
woj. Kujawsko-pomorskie

Telefon

570 950 950

Godziny pracy

pon.-pt.: 9.30-18.30
sobota: 9.00-13.00